Communication strategies: digital vs event

STARK was host to a breakfast seminar at Gothenburg’s Marketing Association Day (MiG) March 18th and instead of talking about what we do, we brought in our customers for an on-stage talk show. 

Carola Kylin from SKF and Greencarrier’s Christina Thulin shared their experiences about how they are building their brands. 

Thulin spoke about the choice to hold an event to celebrate 15 years in business and introduce a new organizational structure and strategy. SKF’s Kylin provided insights into why social media is the chosen channel for her company’s latest corporate campaign.

Watch the entire discussion led by STARK’s CEO Patrik Malmer (note: the interview is in Swedish).

VIDEO

STARK var frukostvärd på Marknadsföreningens Dag 2016. Istället för att prata om oss själva, bjöd vi in två av våra vänner till en talkshow på scen. Carola Kylin från SKF och Christina Thulin från Greencarrier berättar varför de valde att satsa på ett event respektive en digitalkampanj med fokus på sociala medier. Vad skiljer plattformarna åt och vad binder dem samman? 


Vill du veta mer?

Kontakta STARK’s VD Patrik Malmer för mer information.


Want to get more interesting industry-related
news from us at STARK?